Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 2cos(20πt – πx/3) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng m, t là thời gian được tính bằng s.Tần số sóng là

A.

20πHz

B.

0,1 Hz

C.

10Hz

D.

2Hz

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp  án  C. 10Hz

uM=a.cos(ωt+φ-2πdλ) 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...