Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường mô tả bởi phương trình u(x,t)=0,05cosπ(2t - 0,01x) , trong đó u và x đo bằng mét và t đo bằng giây. Tại một thời điểm đã cho độ lệch pha của hai phần từ nằm trên cùng phương truyền sóng cách nhau 25m là:

A.

5π/2 rad.

B.

5/2 rad.

C.

1/4 rad.

D.

π/4 rad.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ img1  + Độ lệch pha của hai phần tử cách nhau 25m trên phương truyền sóng:img2   

 

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...