Một sóng biên độ A giao thoa với một sóng cùng loại khác tần số nhưng cùng biên độ A. Sóng tổng hợp sẽ có:

A.

Biên độ 2A.

B.

Biên độ giao động giữa 0 và A.

C.

Biên độ dao động giữa A và 2A.

D.

Biên độ giao động giữa 0 và 2A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Biên độ giao động giữa 0 và 2A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...