Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350 m/s, có bước sóng 70 cm. Tần số sóng là:

A.

f = 5.103 Hz. 

B.

f = 2.103 Hz. 

C.

f = 50 Hz.

D.

f = 5.102 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

f = 5.102 Hz.

f =  = 500 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...