Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350 m/s, có bước sóng 70 cm. Tần số sóng là:

A.

f = 5.103 Hz. 

B.

f = 2.103 Hz. 

C.

f = 50 Hz.

D.

f = 5.102 Hz.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...