Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được mắc nối tiếp với một dây nhôm. Có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối hai kim loại khi để lâu ngày?

A.

Chỉ có dây nhôm bị ăn mòn.

B.

Chỉ có dây đồng bị ăn mòn.

C.

Cả hai dây đồng thời bị ăn mòn.

D.

Không có hiện tượng gì xảy ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chỉ có dây nhôm bị ăn mòn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...