Một sợi dây kim loại dài 60 (cm) được cắt ra thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất có độ dài x được uốn thành một hình vuông. Đoạn dây còn lại được uốn thành một vòng tròn. Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì giá trị của x xấp xỉ bao nhiêu cm?           

A.

28,2 (cm).

B.

33,6 (cm).

C.

30 (cm).

D.

36 (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương pháp: Đưa tất cả về ẩn x sau đó biện luận tìm điều kiện của x. + Áp dụng bất đẳng thức cosi: img1 img2  - Cách giải: + Độ dài cạnh hình vuông là x/4 (cm). Shình vuông­  img3 img4  img5  img6  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...