Một sợi dây đồng nối tiếp với một sợi dây nhôm để ngoài trời:

A.

Sẽ bền, dùng được lâu dài.

B.

Sẽ không bền, có hiện tượng ăn mòn điện hoá.

C.

Sẽ không bền, có hiện tượng ăn mòn hoá học.

D.

Sẽ không có hiện tượng gì xảy ra.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...