Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là a, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 14cm, người ta thấy M dao động ngược pha với A. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 98Hz đến 102Hz.Bước sóng của sóng đó có giá trị là:  

A.

4cm.

B.

5cm.

C.

6cm.

D.

7cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tại M dao động ngược pha với img1  img2 

Lại có: img3  => k = 3 => f = 100Hz Bước sóng của sóng đó có giá trị là: img4   .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...