Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài img1 và hai đầu cố định. Khi được kích thích dao động, trên dây hình thành sóng dừng với 4 bó sóng và biên độ tại bụng sóng là 2cm. Tính biên độ dao động tại một điểm M cách nguồn phát sóng tới tại A một khoảng là 50cm.          

A.

 img1 cm.

B.

0 cm.

C.

0,5 cm.

D.

2cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong hiện tượng sóng dừng trên dây biên độ dao động của điểm M: img1, với x là khoảng cách của M so với 1 nút sóng, và A là biên độ điểm bụng. Bước sóng trong trường hợp này là img2

Ta có img3  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...