Một sợi dây Cu nối tiếp với một sợi dây Al để trong không khí ẩm. Hiện tượng nào sẽ xảy ra ở chỗ nối của 2 dây kim loại trên sau một thời gian?

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Dây Al bị mủn và đứt trước, sau đó dây Cu cũng mủn và đứt.

C.

Dây Cu bị mủn và đứt trước, sau đó dây Al cũng mủn và đứt.

D.

Cả hai dây Al và Cu đều bị mủn và đứt cùng một lúc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dây Al bị mủn và đứt trước, sau đó dây Cu cũng mủn và đứt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...