Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm bụng liên tiếp là         

A.

0,25λ.        

B.

λ.        

C.

0,5λ.        

D.

2λ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là nửa bước sóng 0,5λ.  

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...