Một số trường hợp rất hiếm thấy như người có đuôi dài, có lông rậm khắp mình và kín mặt, v.v... được xem như là những bằng chứng sống trong nghiên cứu nguồn gốc loài người. Những bằng chứng đó có thể giúp ta phán đoán:

A.

quan hệ gần gũi giữa người với vượn người.

B.

quan hệ nguồn gốc giữa người với sinh vật.

C.

quan hệ nguồn gốc giữa người và động vật có vú.

D.

sự tương tự về môi trường sống giữa người và động vật có xương sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

quan hệ nguồn gốc giữa người và động vật có vú.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...