Một quan sát viên đứng ở bờ biển nhận thấy rằng: khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là 12 m. Bước sóng là:         

A.

4 m.        

B.

2 m.        

C.

3 m.        

D.

1,2 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Khoảng cách giữa 5 đỉnh sóng liên tiếp là img1   

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...