img1Một quán café muốn lảm cái bảng hiệu là một phần của Elip có kích thước, hình dạng giống như hình vẽ và có chất lượng bằng gổ. Diện tích gổ bề mặt bảng hiệu là (làm tròn đến hàng phần chục).

A.

1,3

B.

1,4         

C.

 1,5        

D.

 1,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:         Để tính diện tích của phần gỗ ta cần dùng ý nghĩa hình học của tích phân.         Đầu tiên ta cần lập phương trình đường Elip biểu thị bảng gỗ. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho bảng gỗ này đối xứng qua 2 trục Ox và Oy.         Theo số liệu đề cho ta có được các độ dài CD = 1m, MN = 1,5m, NP = 0,75m.         Đường Elip img1 có trục nhỏ CD = 1m và đi qua điểm img2 , ta có img3  Diện tích gỗ cần có được tính theo công thức: img4img5 

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...