Một quả bóng khối lượng m = 500g thả từ độ cao h = 6m. Quả bóng nâng lên đến  độ cao ban đầu. Năng lượng đã chuyển sang nhiệt làm nóng quả bóng và chỗ va chạm là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

A.

10 J.

B.

20 J.

C.

30 J.

D.

40 J.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...