Một quả bóng khối lượng m = 500g thả từ độ cao h = 6m. Quả bóng nâng lên đến  độ cao ban đầu. Năng lượng đã chuyển sang nhiệt làm nóng quả bóng và chỗ va chạm là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

A.

10 J.

B.

20 J.

C.

30 J.

D.

40 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10 J.

Độ giảm cơ năng:

ΔW = mgh - mgh’ = mgh = 10 J

Phần cơ năng giảm đã chuyển sang nhiệt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...