Một quả bóng khối lượng 300g bay vuông góc đến tường với vận tốc 6 m/s rồi bật ra với cùng vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quá bóng là

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

chn chiu dương là chiu chuyn đng vn bay đến vuông gócp=p2-p1p=-p2-p1=-2p=-2mv=-2.0,3.6=-3,6kgm/s

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...