** Một phân tử mARN có số ribônuclêôtit loại A = 3000 chiếm 20% số ribônuclêôtit của phân tử.

Số nuclêôtit của gen đã tổng hợp nên mARN đó là

A.

15000.

B.

30000.

C.

3000.

D.

150000.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...