** Một phân tử mARN có số ribônuclêôtit loại A = 3000 chiếm 20% số ribônuclêôtit của phân tử.

Số nuclêôtit của gen đã tổng hợp nên mARN đó là

A.

15000.

B.

30000.

C.

3000.

D.

150000.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...