Một phân tử axêtyl côenzim A đi vào chu trình Crep sẽ tạo ra

A.

NADH + 3ATP + 2FADH2 + CO2.

B.

2NADH + 6ATP + 4FADH2 + 2CO2.

C.

3NADH + ATP + FADH2 + 2CO2.

D.

8NADH + 2ATP + 2FADH2 + 6CO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3NADH + ATP + FADH2 + 2CO2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...