Một ôtô chạy trên đường với vận tốc 54 (km/h). Khi nhìn thấy một hàng rào chắn ngang trước mặt, cách xe 24 (m), người lái xe vội vàng đạp phanh cho vận tốc giảm đều. Sau thời gian t = 2 (s) xe húc vào hàng rào chắn. Vận tốc của ôtô khi va vào hàng rào bằng

A.

15 (m/s).

B.

6 (m/s).

C.

12 (m/s).

D.

9 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

9 (m/s).

Theo công thức quãng đường s = at2 + v0t.

Gia tốc của xe: = −3 (m/s2).

Vận tốc của xe khi húc vào hàng rào v = v0 + at.

Vậy v = 15 − 3.2 = 9 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...