Một ống Rơn-ghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m. Để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3 kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X. Do ống phát ra khi đó là:

A.

1,25.10-10 m.

B.

1,625.10-10 m.

C.

2,25.10-10 m.

D.

6,25.10-10 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,25.10-10 m.

Áp dụng công thức: 

Khi ống Rơn-ghen pháy ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m thì

 U =  = 6,625.103 V.

Tăng hiệu điện thế thêm một lượng ΔU = 3,3 kV thì: 

 λ'min  = 1,252.10-10 m.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...