Một ống Rơn-ghen khi làm việc phát ra chùm tia mà trong đó có thành phần bước sóng ngắn nhất bằng 3,5.10-11 m. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống bằng:

A.

30 kV.

B.

35 kV.

C.

53 kV.

D.

36 kV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...