Một ống dây hình trụ dài l = 40 cm gồm N = 1200 vòng dây, điện tích mỗi vòng S = 20 cm2. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây khi dòng điện qua cuộn dây thay đổi đều từ 2 A đến 10 A trong 4 s là

A.

 = 1,81 . 10-2 V.

B.

= 1,61 . 10-2 V.

C.

 = 1,58 . 10-2 V.

D.

 = 1,55 . 10-2 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 = 1,81 . 10-2 V.

Dòng điện I qua cuộn dây tạo nên một từ trường đều trong ống dây có cường độ:

B = 4π . 10-7 . . I

Do đó từ thông qua một vòng dây là:

Φ = B . S = 4π . 10-2 . . I . S

Khi dòng điện qua ống dây biến thiên, trong ống sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng:

= N . = N .

= N .4π.10-7. . S .

Thay giá trị bằng số, với N = 1200 vòng, l = 40 cm = 0,40 m, S = 20 cm2 = 20.10-4 m2, chúng ta có:

= 1200.4π.10-7.

= 1,81.10-2 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...