Một ống dây hình trụ dài l = 40 cm gồm N = 1200 vòng dây, điện tích mỗi vòng S = 20 cm2. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây khi dòng điện qua cuộn dây thay đổi đều từ 2 A đến 10 A trong 4 s là

A.

 = 1,81 . 10-2 V.

B.

= 1,61 . 10-2 V.

C.

 = 1,58 . 10-2 V.

D.

 = 1,55 . 10-2 V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...