Một ống dây gồm N = 800 vòng dây, có chiều dài l = 40 cm, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2, có dòng điện I = 6 A đi qua.

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây khi ngắt dòng điện trong thời gian Δt = 1 s, giả thử B giảm đều theo thời gian là

A.

= 0,28 V.

B.

= 0,24 V.

C.

 = 0,21 V.

D.

= 0,19 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

= 0,24 V.

Suất điện động tự cảm:

= N .

ΔΦ = Φ2 - Φ1 = Φ1 vì Φ2 = 0 khi ngắt dòng điện

Theo kết quả câu 8.3: Φ1 = 3,02.10-5 Wb. Do đó:

= 800. = 0,24 V.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...