Một ống dây gồm N = 800 vòng dây, có chiều dài l = 40 cm, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2, có dòng điện I = 6 A đi qua:

Từ thông Φ1 đi qua mỗi vòng dây là

A.

Φ1 = 3,77.10-5 Wb.

B.

Φ1 = 3,62.10-5 Wb.

C.

Φ1 = 3,52. 10-5 Wb.

D.

Φ1 = 3,02.10-5 Wb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Φ1 = 3,02.10-5 Wb.

Từ thông đi qua mỗi vòng dây:

Φ1 = BS

B là cường độ vecto cảm ứng từ trong ống dây

B = 4π . 10-7 . . I

Φ1 = 4π . 10-7 . . I.S

Thay giá trị bằng số, với N = 800 vòng, I = 40 cm = 0,40 m, I = 6 A, S = 20 cm2 = 20 . 10-4 m2:

Φ1 = 4π . 10-7 . . 6 . 20 . 10-4 = 3,016 . 10-5 Wb

Φ1 ≈ 3,02 . 10-5 Wb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...