Một ống dây gồm N = 800 vòng dây, có chiều dài l = 40 cm, diện tích mỗi vòng S = 20 cm2, có dòng điện I = 6 A đi qua:

Từ thông Φ1 đi qua mỗi vòng dây là

A.

Φ1 = 3,77.10-5 Wb.

B.

Φ1 = 3,62.10-5 Wb.

C.

Φ1 = 3,52. 10-5 Wb.

D.

Φ1 = 3,02.10-5 Wb.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...