Một ống dây dài l=0,04m, gồm 4000 vòng quấn sát nhau, diện tích mỗi vòng dây là S = 2.10-3 (m2). Nếu cho dòng điện I biến thiên từ 1 (A) đến 0 (A) trong thời gian Δt = 0,1 (s) thì suất điện động cảm ứng trung bình phát sinh trong ống dây trong thời gian Δt đó là:

A.

E = 2 V.

B.

E = 0,1 V.

C.

E = 10 V.

D.

E = 1 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

E = 10 V.

Khi dòng điện biến đổi sẽ xuất hiện suất điện động tự cảm

etc = - L Với L là độ tự cảm L = 4π10-7S = 4.3,14.10-7..2.10-3 ≈ 1(H)

etc = - 1. = 10 V

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...