Một ống dây dài l = 60 cm, có N = 1600 vòng, điện trở R = 4 Ω, diện tích mỗi vòng S = 40 cm2. Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dây khi cường độ dòng điện đi qua các cuộn dây trong ống biến thiên với tốc độ 3 A/s là

A.

I = 0,038 A.

B.

I = 0,037 A.

C.

I = 0,021 A.

D.

I = 0,016 A.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...