Một ống dây dài l = 60 cm, có N = 1600 vòng, điện trở R = 4 Ω, diện tích mỗi vòng S = 40 cm2. Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dây khi cường độ dòng điện đi qua các cuộn dây trong ống biến thiên với tốc độ 3 A/s là

A.

I = 0,038 A.

B.

I = 0,037 A.

C.

I = 0,021 A.

D.

I = 0,016 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I = 0,016 A.

Từ trường do dòng điện gây ra trong ống dây là:

B = 4π.10-7..I

Từ thông xuyên qua mỗi vòng dây của ống:

Φ = B . S = 4π.10-7..I.S

Khi dòng điện trong ống dây biến thiên thì từ thông qua mỗi vòng dây cũng biến thiên, do đó trong ống dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng:

= N . = N . 4π.10-7..S.     (1)

Thay giá trị bằng số vào (1), với N = 1600 vòng, l = 60 cm = 60.10-2 m, S = 40 cm2 = 40.10-4 m2, = 3 A/s ta được:

= 1600.4π.10-7..40.10-4.3 = 0,064 V

Do đó cường độ dòng điện cảm ứng trong ống dây là:

I =

I = = 0,016 A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...