Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là:

A.

A : 100 V

B.

B : 1 V

C.

C : 0,1 V

D.

D : 0,01 V

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1 V. Vậy độ lớn suất điện động tự cảm là 1 V  

 

CHỌN B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...