Một ống dây có độ tự cảm 0,2 (H), điện trở 8 (Ω), được nối vói một máy phát điện 12 (V) có điện trở là 1 (Ω). Vận tốc ban đầu mà dòng điện trong ống dây tăng là:

A.

2,4 (A/s).

B.

7,7 (A/s).

C.

30 (A/s).

D.

60 (A/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

60 (A/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...