Một nhóm học sinh có 4 nam và 3 nữ. Số cách chọn 3 bạn trong đó có đúng một bạn nữ là

A.

8.

B.

18.

C.

28.

D.

38.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sử dụng lý thuyết tính xác suất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...