** Một nhiễm sắc thể mang các gen dài bằng nhau. Do bị chiếu xạ, phân tử ADN tạo nên nhiễm sắc thể bị mất đoạn tương ứng với 15 mARN và mất 10% tổng số gen trên nhiễm sắc thể đó. Tổng số gen trên nhiễm sắc thể trước lúc đột biến là

A.

300 gen.

B.

150 gen.

C.

200 gen.

D.

100 gen.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...