Một nhạc âm thuần tuý làm cho một mặt ván mỏng dao động. Đó là một ví dụ của:

A.

Một họa âm.

B.

Một hòa thanh.

C.

Sự cộng hưởng.

D.

Sự giao thoa.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...