Một nhạc âm thuần tuý làm cho một mặt ván mỏng dao động. Đó là một ví dụ của:

A.

Một họa âm.

B.

Một hòa thanh.

C.

Sự cộng hưởng.

D.

Sự giao thoa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự cộng hưởng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...