Một nhà máy điện nguyên tử có công suất P = 5 MW, hoạt động với hiệu suất 17%. Sau thời gian một ngày đêm sẽ có một khối lượng bao nhiêu  bị phân hạch nếu cho rằng cứ mỗi phân hạch giải phóng 3,2.10–11 J.

A.

32 (g).

B.

31 (g).

C.

34 (g).

D.

42 (g).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

31 (g).

Gọi Ptp là công suất do phản ứng phân hạch sinh ra thì công suất này được tính theo công suất có ích là công suất phát điện của nhà máy:

P = HPtp  Ptp.

Năng lượng do phản ứng phân hạch toả ra trong thời gian t là: W = Ptpt = t.

Mỗi phân hạch giải phóng lượng năng lượng W0 = 3,2.10–11 J nên trong thời gian t, số hạt bị phân hạch là: .

Khối lượng của số hạt này được xác định:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...