Một nguyên tử trở thành ion âm do nó

A.

mất điện tích dương.

B.

nhận được êlectron.

C.

mất êlectron.

D.

mất điện tích dương và nhận được êlectron đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhận được êlectron.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...