Một nguyên hàm của img1 là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có thể đạo hàm từng đáp án ra để xem đáp án nào trùng với đề bài 

Vậy đáp án cần chọn là đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...