Một nguyên hàm của hàm số  là kết quả nào sau đây ?

A.

B.

C.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Một kết quả khác.

Một nguyên hàm của hàm số:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...