Một nguồn sóng dao động với tần số góc 2π rad/s. Sóng được truyền đi trong môi trường đàn hồi với tốc độ v = 3 (m/s). Bước sóng bằng:

A.

λ = 3 (m).

B.

λ = 4 (m).

C.

λ = 2π (m).

D.

λ = 3π (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

λ = 3 (m).

Ta có λ = vT = v. = 3 m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...