Một nguồn sáng S  là một khe hẹp phát bước sóng đơn sắc có bước sóng λ  = 0,5 μm, chiếu sáng 2 khe hẹp S1 và S2 song song và cách đều S một khoảng L = 0,5 m. Khoảng cách giữa S1 và S2 là a = 0,5 mm. Màn ảnh đặt cách 2 khe một khoảng D = 1 m. Trên màn ảnh thu được hệ vân giao thoa. Bề rộng khe S để không nhìn thấy hệ vân giao thoa nữa là

A.

a = 1 mm.

B.

a = 500 mm.

C.

a = 0,25 mm.

D.

a = 0,5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

a = 0,5 mm.

Khoảng vân: i = = 1 mm. Khi mở rộng khe S thì khe này coi như tập hợp nhiều khe S' nằm ở 2 bên của khe hẹp ban đầu. Xét khe S' dịch chuyển ngược nhiều một đoạn x theo hệ thức x = . Khi vân trung tâm của hệ này chồng lên vân tối bậc 0 của hệ vân do khe S ban đầu gây ra thì hệ vân giao thoa biến mất, khi đó:

x = = 0,25 (mm).

Khe S phải mở rộng về hai phía nên có bề rộng là: 2b = 2.0,25 = 0,5 (mm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...