Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc, có công suất 1 (W), trong mỗi giây phát ra 2,5.1019 phôtôn. Cho biết h = 6,625.10−34 (Js); c = 3.108 (m/s). Bức xạ do đèn phát ra là:

A.

Hồng ngoại.

B.

Tử ngoại.

C.

Màu tím.

D.

Màu đỏ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...