Một nguồn sáng đơn sắc S cách 2 khe Young 0,2 mm phát ra một bước xạ đơn sắc có λ = 0,64 μm. Hai khe cách nhau a = 3 mm, màn cách 2 khe 3 m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là:

A.

16.

B.

17.

C.

18.

D.

19.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

18.

Khoảng vân: i =  = 0,64 (mm)

Lập tỉ số:  = 9,375 = 9 + 0,375

Số vân tối quan sát được trên màn là: Nt = 2.9 = 18 (vân tối).

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...