Một nguồn sáng điểm đơn sắc chiếu sáng hai khe F1, F2 song song và cách nhau a = 1,5 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M đặt cách hai khe D = 2,5 mm. Khoảng cách từ một vân sáng trung tâm đến vân sáng thứ năm ở bên phải nó là x = 4,55 mm.Cho Bước sóng của bức xạ: λ = 0,546 μm. Biết x  và a được đo với sai số dưới mmvà sai số về D dưới 1 cm. Hỏi sai số tối đa về λ là bao nhiêu?

A.

λ = 550 ± 16 μm.

B.

λ = 550 ± 16 nm.

C.

λ = 550 ± 12 μm.

D.

λ = 550 ± 11 nm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

λ = 550 ± 16 nm.

Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối

Δ λ < ≈ 12 nm. λ = 550 ± 16 nm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...