Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1 m.

3. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 13 mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được là:

A.

10 vân sáng, 11 vân tối.

B.

12 vân sáng, 13 vân tối.

C.

11 vân sáng, 12 vân tối.

D.

13 vân sáng, 14 vân tối.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...