Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1 m.

2. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 mộtkhoảng x = 3,5 mm có vân loại gì? bậc mấy?

A.

Vân sáng bậc 3.

B.

Vân tối thứ 3.

C.

Vân tối thứ 4.

D.

Vân sáng bậc 4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...