Một nguồn phát sóng dao động với phương trình img1 mm với t tính bằng giây s. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng:        

A.

20 lần.

B.

40 lần.        

C.

10 lần.

D.

30 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

+ Ta có tỉ số img1

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...