Một nguồn laze phát ra ánh sáng đỏ bước sóng bằng 630 nm với công suất P = 40 mW. Có bao nhiêu photon bức xạ ra trong thời gian t = 10 s?

A.

83.1016.

B.

76.1016.

C.

95.1016.

D.

55.1016.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

95.1016.

Số phôtôn phát ra trong mỗi giây được xác định: 

Số phôtôn phát ra trong 1 s là: 10 N =  ≈ 95.1016.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...