Một nguồn điện có suất điện động điện trở trong , mắc với điện trở ngoài R = r; cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện bằng hai nguồn điện giống hệt nó được ghép song song thì dòng điện trong mạch là

A.

I.

B.

I.

C.

.

D.

2I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I.

Khi ghép song song:

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...