Một nguồn điện có điện trở  trong là 1Ω và suất điện động là 6V.Mắc một điện trở 4Ω vào hai cực của nguồn thành một mạch kín. Công suất mạch ngoài khi đó bằng 

A.

7,2W.

B.

4,8W.

C.

5,76W.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5,76W.

I = = 1,2A

Công suất mạch ngoài: ρ = RI2 = 4.(1,2)2 = 5,76W.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...