Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe F1 , F2 song song, cách đều S và cách nhau một khoảng a = 0,6 mm. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng của hai khe là d = 0,5 m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L = 1,3 m.Cho S dịch chuyển một khoảng 2 mm theo phương song song với màn mang hai khe và vuông góc với hai khe. Hệ vân trên màn M sẽ bị dịch chuyển một đoạn OO' bằng 

A.

OO' = 1,6 mm.

B.

OO' = 2,3 mm.

C.

OO' = 3,2 mm.

D.

OO' = 6,1 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

OO' = 3,2 mm.

Khoảng dịch chuyển của hệ vân: OO' = = 3,2 mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...