Một nguồn điểm S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe F1, F2 song song, cách đều S và cách nhau một khoảng a = 0,6 mm. Khoảng cách từ S đến mặt phẳng của hai khe là d = 0,5 m và đến màn M mà ta quan sát các vân giao thoa là L = 1,3 m. Nếu khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng thứ năm ở bên phải nó là 4,3 mm thì bưốc sóng λ của bức xạ nguồn là

A.

λ = 0,465 μm.

B.

λ = 0,545 μm.

C.

λ = 0,645 μm.

D.

λ = 0,554 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

λ = 0,645 μm.

D = L - d = 0,8 m. i - = 0,86 mm.

Bước song của anh sáng: λ =  = 0,645 μm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...