Một người ngồi trên thuyền thấy thuyền dập dềnh lên xuống tại chỗ 15 lần trong thời gian 30 s và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 18 m. Vận tốc truyền sóng là:

A.

v = 12 m/s.

B.

v = 4,5 m/s.

C.

v = 2,25 m/s.

D.

v = 3 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

v = 3 m/s.

Giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp có 3 bước sóng, vậy độ dài của bước sóng là:

λ = 18/3 = 6 (m).

Thời gian của 1 lần dao động của thuyền là: T = 30/15 = 2 (s).

Vận tốc truyền sóng là: v = λ/T = 6/2 = 3 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...