Một người ngồi trên thuyền thấy thuyền dập dềnh lên xuống tại chỗ 15 lần trong thời gian 30 s và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 18 m. Vận tốc truyền sóng là:

A.

v = 12 m/s.

B.

v = 4,5 m/s.

C.

v = 2,25 m/s.

D.

v = 3 m/s.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...